Dyfuzory akustyczne

Oferta dyfuzorów akustycznych oraz biurowych paneli i ekranów akustycznych dostosowanych do potrzeb osób z grup wykluczonych

Gama nowych produktów wytwarzanych w ramach projektu sprawdzi się doskonale w dbaniu o komfort psychiczny pracowników wykonujących swoją pracę na otwartych przestrzeniach zwanych open-space.

Trudne do wyeliminowania zjawiska akustyczne sprzyjają:

  • wypaleniu zawodowemu,
  • depresji,
  • silnemu stresowi.

Wprowadzenie nowego produktu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby grupy docelowej. Produkty te, są też dedykowane osobom w wieku przedemerytalnym, które są marginalizowane na rynku pracy przez pojawiające się dysfunkcje zdrowotne w codziennym w życiu społecznym.

Dyfuzory akustyczne skutecznie zwiększają przestrzenność dźwięku, powodując lepszy komfort słyszalności, co skutkuje podniesieniem wydajności w pracy.

Dodatkowo absorbery wpłyną pozytywnie na poprawę warunków pracy osób pracujących w otwartych przestrzeniach biurowych.

Pracodawcy powinni przystosować miejsce pracy dla pracownika, tak by mógł wykonywać swoje obowiązki efektywnie, jednocześnie nie będąc odłączanym od innych współpracowników.

Zastosowanie biurowych paneli i ekranów akustycznych w miejscu pracy sprzyja:

  • skrupulatnemu wypełnianiu zadań,
  • skupieniu na szczegółach,
  • wysokiej koncentracji podczas rutynowych zajęć i powtarzalnych ruchów,
  • ścisłemu przestrzeganiu procedur,
  • wyeliminowaniu emocji w trakcie realizacji zadań.